Parnassia Groep

STAAT Bouwmanagement heeft in opdracht van de Parnassia Groep 200 klinische en niet klinische panden geïnspecteerd en aangepast op het gebied van brandveiligheid.

Terug naar projectoverzicht

De werkzaamheden bestonden uit inventariseren en verzamelen van de gebouwgegevens, inspectie gebouwen, technisch ontwerp, prijs en contractvorming, uitvoeringsbegeleiding en tot slot het verzorgen van de gebruiksvergunning en certificaten.