Opvang Verwarde Personen (OVP)

STAAT. bouwmanagement heeft advieswerk verricht vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg nadat de verbouw van politiecellen naar zorgcellen volledig was begeleid.

Terug naar projectoverzicht

In Den Haag is, als eerste gemeente in Nederland, een Opvang Verwarde Personen (OVP) gerealiseerd. In deze OVP, die gevestigd is in het hoofdbureau van Politie, vangt een zorgteam verwarde personen op die in aanraking zijn gekomen met de politie. Hierbij wordt samengewerkt tussen GGZ, de politie, het openbaar ministerie en de gemeente Den Haag.

Voor deze nieuwe voorziening is een afdeling in het cellencomplex omgebouwd tot zorgverblijven.

 

Locatie: Den Haag
Oplevering: 2014